روزنامه کائنات
7

شهرستان

۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۳ مهر - شماره 3764
 اجرای ۹۱۰ کیلومتر شبکه گاز رسانی در شهرستان بوشهر جلسه ستاد پیشگیری از کرونا جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی برگزار شددلیل تجمیع شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستاییبختِ خوشِ طرح‌های نیمه‌تمام استان مرکزی در سفر نوبختطرح نسخه نویسی الکترونیک در ۸۶ درصد مطب های گلستان اجرا شدبازدید از پروژه گازرسانی به محور خدابنده لو شهرستان صحنهاطلاح فرآیندها، ریشه یابی مشکلات و ارتقاء سلامت اداری از وظایف اصلی ادارات بازرسی استبرای ۲۲۵۰ نفر در پروژه طرح اقدام ملی مسکن قم افتتاح حساب انجام شد۹۵ درصد جمعیت مراوه تپه تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارنداقدامات ارزشمندی در مدیریت مصرف در خوزستان انجام گرفته است
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه