روزنامه کائنات
6

انرژی

۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير - شماره 4162
 نيمي از ظرفيت سدهاي کشور خالي استسرمايه گذاري ۷ ميليارد دلاري براي طرح توسعه ميدان آزادگاندرخواست احداث نيروگاه توسط صنايع به بيش از ۱۶ هزار مگاوات افزايش يافتافزايش ۸۵ درصدي ظرفيت پالايش در پالايشگاه نفت اصفهانظرفيت انتقال روزانه گاز کشور
به بيش از ۸۸۰ ميليون مترمکعب مي‌رسد۵ شهر در محدوده قرمز آبي
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه