روزنامه کائنات
7

شهرستان

۱۳۹۹ سه شنبه ۲۹ مهر - شماره 3767
 بازسازی جاده های دسترسی به خطوط برق که در سیل تخریب شده بودند بهره برداري از پروژه تغيير كلاس خط انتقال گاز چلوند/اردبيل آغاز شدکارنامه اوقاف قم بسیار خوب استیکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی قزوین، خدمات رسانی به روستاها را افزایش داده استبرگزاری یازدهمین جلسه کمیسیون آموزش، ارتباط صنعت و دانشگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراکبهره مندی ۳۱  روستا در اردستان از طرح آبرسانی اصفهان بزرگبهینه سازی رایگان موتورخانه‌های مسکونی و تجاریبیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار مشترک از خدمات مخابرات منطقه استفاده می کنندبرگزاری بیش از ۷۲ هزار نفر ساعت دوره آموزشی در شرکت گاز استان گیلانبرخورد قاطع شهرداری اندیشه با تخلیه كنندگان نخاله های ساختمانی درسطح شهر
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه