روزنامه کائنات
8

صفحه آخر

۱۴۰۱ دوشنبه ۲۱ شهريور - شماره 4209
درخشش «جنگ جهانی سوم» در ونیز 
تبریک محمد خزاعی به بهروز شعیبی، هومن سیدی و محسن تنابنده هفته مهر سینمای ایران در سراسر کشور برگزار می‌شودافتتاحیه ضعیف دو فیلم جدید با ۱۷۵ میلیون تومانواکنش مجید مجیدی
به «هنر و تجربه»«وُیس» برگزیده دو جشنواره آمریکایی و ایتالیایی شدبودجه ۱۵۰ میلیاردتومانی «برادران لیلا» صحت دارد؟
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه