روزنامه کائنات
6

انرژی

۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۵ تير - شماره 4164
جزئيات سفر وزير نيرو به جمهوري آذربايجان
پياده‌سازي سيستم ISMS در حوزه فناوري اطلاعات (IT)
 فناوري عملياتي سيستم‌ها (OT) در مرحله اخذ گواهينامه استصادرات گاز ايران در مسير توسعهدر جلوگيري از تکرار خاموشي هاي سال گذشته
 موفق عمل کرديمقانون بودجه ۱۴۰۱ باعث تحول در بخش برق خواهد شد
توجه به مهار رشد مصرف برق
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه