روزنامه کائنات
6

انرژی

۱۴۰۱ شنبه ۱۷ ارديبهشت - شماره 4122
 مديرعامل شرکت پايانه‌هاي نفتي ايران اعلام کرد: توانايي پايانه‌هاي نفتي براي صادرات حداکثر نفت توليديظرفيت توليد نفت خام ايران به روزانه ۵.۷ ميليون بشکه مي‌رسدتوليد روزانه ۱۴ميليون مترمکعب گاز از فاز ۱۱ پارس جنوبي تا پايان سالبحران انرژی جدی استجايگاه داران سوخت خواهان افزايش حق العمل ها شدند
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه