روزنامه کائنات
2

سیاسی

۱۴۰۲ چهارشنبه ۳ خرداد - شماره 4366

انتخابات نزدیک است

اینی که می بینین دویست و شیشه. اما اگه یکی بهش گفت آپولو اصلا شک نکنین. حتی اگه به اونی که می گه این لندکروزه، یک زمانی گفتن بردپیت یا دی کاپریو، اصلا شک نکنید.
یعنی ما مردم توی آسیاب موهایمان را سفید نکرده ایم ، بلکه همین آقای بردپیت و امثالهم آمده اند و ما را رنگ کرده اند.
باری مناظره خوب مناظره ای است که تا مدتها ورد زبان مردم شود. البته بعضی ها هر کاری می کنند ورد زبان مردم می شود. بالاخره انتخابات نزدیک است و ما باید تصمیم بگیریم که به چه کسی رای بدهیم و به چه کسی رای ندهیم.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه