روزنامه کائنات
1

صفحه اول

۱۴۰۲ يکشنبه ۳۱ ارديبهشت - شماره 4363

ناو گروه ۸۶ وارد منطقه یکم نیروی دریایی ارتش شد

سفر دور دنیا به نقطه پایان رسید

  ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن دنا و ناو بند مکران با استقبال فرمانده نیروی دریایی ارتش و خانواده‌های کارکنان این ناوگروه وارد منطقه یکم دریایی نیروی دریایی ارتش در بندر عباس شد.
امیر دریادار شهرام ایرانی صبح روز شنبه - ۳۰ اردیبهشت - برای استقبال از ناوگرهای ۸۶ نیروی دریایی ارتش با یک فروند بالگرد بر عرشه ناو بندر مکران فرود آمد و از نزدیک به حماسه آفرینان ناوگروه ۸۶ تبریک گفت. امیر ایرانی در این دیدار چهره به چهره از تلاش و مجاهدت دریادلان ناوگروه ۸۶ که ماموریت خود را به دور دنیا با موفقیت انجام داده و در حال طی مسیر برای پهلوگیری در بندر عباس هستند تقدیر و تشکر کرد ...

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه