روزنامه کائنات
4

جامعه

۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۳ شهريور - شماره 4211

استاندار تهران خبر داد؛

شناورسازی 2 ساعته فعالیت ادارات تهران از مهر

تغییر ساعت آغاز به کار مدارس، بانک‌ها و کارخانجات

  استاندار تهران جزییات شناورسازی ۲ ساعته فعالیت ادارات شهر تهران را تشریح کرد.
محسن منصوری در مورد تصمیمات اتخاذ شده جهت تسهیل ترافیک استان با اشاره به هماهنگی صورت گرفته با معاون اول رئیس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور جهت کاهش پیک ترافیکی مهرماه اظهارکرد: به منظور کاهش پیک ترافیکی مهرماه مقرر شد شروع کار ادارات و سازمان های شهر تهران از ساعت ۷ تا ۹ صبح به صورت شناور در نظر گرفته شده و مطابق این مصوبه تغییری در میزان حضور کارمندان در طول روز مطابق ضوابط و مقررات در محل کار ایجاد نخواهد شد و متناسب با ساعت ورود کارمندان به صورت شناور در محل کار، ساعت پایان کار در همان روز به صورت شناور تعیین می شود.
وی افزود: ساعت شروع خدمات رسانی بانک ها ساعت ۷ صبح و زمان حضور کارمندان در بانک ساعت ۶:۳۰ می باشد.
استاندار تهران در مورد ساعت فعالیت مدارس عنوان کرد: ساعت فعالیت شیفت صبح مقاطع متوسطه ۷:۳۰ و مقاطع ابتدایی شهر تهران ۸:۳۰ در نظر گرفته شد.
منصوری سپس گفت: ساعت شروع به کار شیفت صبح کارخانجات و کارگاه ها ۶ صبح تعیین شده که متناسب با آن سایر شیفت های کاری کارخانجات و کارگاه ها انجام می شود.
وی در مورد سایر مصوبات خاطرنشان کرد: هر گونه تردد، تخلیه و بارگیری کامیونت و کامیون از ساعت ۶:۳۰ تا ۹ صبح ممنوع می باشد و پلیس راهور نسبت به اجرای طرح تشدید، برخورد و اعمال قانون با متخلفین توقف های غیرمجاز و سد معبر اقدام می کند.
استاندار تهران افزود: مقرر شد تا فرمانداران استان نسبت به پیگیری و ساماندهی سرویس مدارس در قالب کارگروه ماده ۱۸ و با هماهنگی ادارات کل آموزش و پرورش و سایر دستگاه های متولی اقدام کنند.
بر اساس گزارش روابط عمومی استانداری تهران، وی همچنین خاطرنشان کرد: این مصوبات برای مهرماه اعمال و بازخورد آن مبنای تصمیمات بعدی خواهد بود.
استاندار تهران همچنین با اشاره به هماهنگی با معاون اول رییس جمهور و رییس سازمان امور استخدامی کشور برای اجرای شناورسازی ساعات کار ادارات و دستگاه های دولتی گفت: ساعات کار سازمان ها و دستگاه های دولتی شهر تهران از ۷صبح تا ۹ صبح به صورت شناور است که برای تحقق ۴۴ ساعت حضور کارمندان در هفته و عدم تغییر در ساعات حضور آنها برای روز ساعت پایان کار نیز متناسب با شروع کار به صورت شناور خواهد بود. وی افزود: با هماهنگی بانک مرکزی ساعت شروع به کار بانکها ۷صبح خواهد بود که کارمندان برای آماده سازی مقدمات ارائه خدمات، از ساعت ۶:۳۰ در محل کار خود حاضر خواهند شد.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه