روزنامه کائنات
3

صفحه اول

۱۴۰۱ سه شنبه ۲۲ شهريور - شماره 4210

3 برابر شدن کشت دیم دانه‌های روغنی در کشور

  رئیس بخش دانه‌های روغنی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: سطح زیرکشت دانه‌های روغنی نسبت به سال زراعی گذشته سه برابر شده است.حسین رستمی، رئیس بخش دانه‌های روغنی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: طی سالهای اخیر دستاوردهای ارزشمندی در بخش تحقیقات دانه‌های روغنی به دست آمده که معرفی ارقام جدید مناسب برای اقلیم‌های مختلف کشور با تولید اقتصادی مانند ارقام گلرنگ فرامان، سینا و امید از جمله آنها است.وی همچنین به تولید اولین رقم کلزای دیم اشاره و بیان کرد: معرفی محصولات روغنی جدید متحمل به سرما و خشکی و توسعه تنوع ژنتیکی آنها مانند کاملینا – بالنگوی شهری نیز از دستاوردهای ارزشمند در این بخش به شمار می‌رود.به گفته وی توجه ویژه به کیفیت روغن و استفاده‌های صنعتی در کنار مصارف خوراکی و تعریف پروژه‌های اصلاح مولکولی ارقام موجود از طریق همکاری با موسسه‌ها و دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور نیز از اقدامات دانش‌بنیان در زمینه توسعه کشت و افزیش بهره‌وری دانه‌های روغنی است.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه