روزنامه کائنات
2

سیاست

۱۴۰۱ دوشنبه ۲۱ شهريور - شماره 4209

صدای مردم

یکشنبه ۲۰ شهریور؛ محمد از تبریز:
دولت مستقیما گفته که بنزین را نمی خواهند گران کنند؟پس این کاهش عرضه بنزین برای چیست؟ نداریم که شوخی است...
یکشنبه ۲۰ شهریور ، نقابی از سبزوار :
گفتن که آخر هفته آقای رییس جمهور می رود اجلاس شانگهای که سند تعهدات ایران را امضا کند. تعهدات آنها کی آغاز می شود؟ وضعیت اقتصادی و سفره معیشت مردم سخت است. لطفاً در جهت اصلاح و بهبود وضع موجود بکوشید.
یکشنبه ۲۰ شهریور ، طاها از شیراز:
قصه واردات خودرو چی شد؟ بازم سر کاریم. حالا واردات هیچی، این ساماندهی قیمت و ارتقای کیفیت خودروی داخلی چی شد؟

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه