روزنامه کائنات
2

سیاست

۱۴۰۱ دوشنبه ۲۱ شهريور - شماره 4209

نقی معمولی

من گفتم که این نقی معمولی چندان هم معمولی نیست و بالاخره می رود سری توی سرها در می آورد و بخاطر یک جایزه جنگ جهانی سوم راه می اندازد.
حالا هی شما بیایید دبه در بیاورید که این بابا آن بابا نیست و آن بابا این بابا.
محسن تنابنده از حالا به بعد هم همانی معمولی خودمان چه با کیت بلانشت عکس بگیرد چه در وطن عکس نگیرد.
یعنی باز هم منظر پایتخت جدید بمانید و دلتان را صابون نزنید که فرار مغزها و از این حرفها. البته با مالیات نمی توان شوخی کرد و خوب است که جوایز نقدی نیست.

 

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه