روزنامه کائنات
7

شهرستان

۱۳۹۹ شنبه ۸ آذر - شماره 3791

نقش خطیر بخشداران در خدمت رسانی به روستاها

  طاهری فرماندار شهریار با اشاره به اینکه شناسایی و برنامه‌ریزی در راستای حل مشکلات مردم در روستاها مهم‌ترین وظیفه بخشداران برای خدمت رسانی در تمامی حوزه‌ها است، گفت: امروز تکریم ارباب رجوع و احترام به مردم از مهم‌ترین وظایف مسئولین است و نبایستی در این خصوص قصوری ایجاد شود.نورالله طاهری فرماندار شهریار اظهار داشت: بخشداری اولین سنگر خدمت و دسترسی مردم در روستاها برای انجام امورات است و کار بسیار حجیم و ارزشمندی در مجموعه بخشداری‌ها در جریان است. وی افزود: بخشداران همانند استاندار و فرماندار وظیفه اجرایی دارد دارد و هماهنگ کننده ادارات برای ارائه خدمات، اجرای مسائل عمرانی و زیرساختی و اجرای سیاست‌های دولت در روستاهای بخش از وظایف بخشداری است.

 

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه