روزنامه کائنات
7

شهرستان

۱۴۰۱ دوشنبه ۴ مهر - شماره 4216
 راه‌اندازی خط سریع‌السیر اتوبوس ویژه دانشگاه‌های قمبخشی از بودجه دستگاه ها برای مناسب سازی ادارات تابعه تخصیص پیدا کندبازدید میدانی مدیر عامل مناطق نفت خیز جنوب از چاه ۲۸ نفت و گاز مارونپیوست سلامت صنایع به‌عنوان چالش جدی استان بوشهر است بازدید معاون اجرایی رئیس جمهور از بندر بوشهر احداث دو تصفیه خانه فاضلاب در شهرک های صنعتی خرمدشت و آراسنج گاز گیلان یکی از شرکت های پیشرو
در زمینه HSE استجلسه شورای معاونین بهزیستی گلستان برگزار شد
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه