روزنامه کائنات
7

شهرستان

۱۳۹۹ يکشنبه ۲۷ مهر - شماره 3765
 اجرای طرح ساماندهی بساط گستران و بار فروشان انتهای بلوار امام خمینی(ره) ملاردسهم اشتغال در آذربایجان شرقی بیشتر از میانگین کشوری است الزام به حضور جدی HSE در همه واحدهای ستادی و عملیاتیبا توجه به تولید مستمر تولیدکنندگان ماسک در قم، کمبود ماسک وجود نداشته استسه هزار میلیارد ریال خرید اقلام ساخت داخل در سال جهش تولیدرفع تصرف ۱۹۰ هکتار از اراضی ملی در جزیره قشماختصاص ۸۰ میلیارد ریال جهت احداث و بهسازی مسیل های شهری  منطقه یک۳۶ درصد کلاس های درس در هرمزگان حضوری استسرمربی و سرپرست تیم بسکتبال شهرداری نوین گرگان معرفی شدند
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه