روزنامه کائنات
1

صفحه اول

۱۴۰۲ يکشنبه ۱۹ شهريور - شماره 4441

در گزارش بانک مرکزی مطرح شد؛

جهش 96 درصدی صادرات کشور

کائنات|براساس گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی سال 1401، ارزش مجموع صادرات کشور در سال 1401 به 97 میلیارد و 656 میلیون دلار رسیده است.
از این رقم، درآمد حاصل از صادرات نفت خام، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی رقمی بالغ بر 55 میلیارد و 410 میلیون دلار و صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) 42 میلیارد و 246 میلیون دلار بوده است.
ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی در سال 1401 تقریبا معادل صادرات کشور در سال 1396 است زیرا در آن سال مجموع صادرات کشور 98 میلیارد و 142 میلیون دلار بوده است. با این تفاوت که در سال 96 میزان صادرات نفت، فرآورده و گاز معادل 65 میلیارد و 818 میلیون دلار و میزان صادرات غیرنفتی 32 میلیارد و 324 میلیون دلار ارزش گذاری شده است.
جدول بانک مرکزی نشان می دهد در سال 1401، ارزش کل صادرات کشور معادل 62.8 درصد بیشتر از سال 1398 و 95.9 درصد بیشتر از سال 1399 بوده است.
میزان در مقایسه با سال 98، ارزش صادرات نفت و گاز 112.7 درصد و ارزش صادرات غیرنفتی 24.5 درصد رشد داشته است. همچنین در مقایسه با سال 1399، ارزش صادرات نفت و گاز 163.3 درصد و ارزش صادرات غیرنفتی 46.6 درصد رشد داشته است.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه