روزنامه کائنات
2

سیاسی

۱۴۰۱ شنبه ۲۷ اسفند - شماره 4333

سالی که نکوست

این آمریکایی ها که هیچی، اسرائیلی ها هم روش، چشم ندارند ببینند ایران چطوری عین فرفره دارد می چرخد و با دولت همسایه رفت و آمد دارد و منطقه را بدون نیاز به آمریکا دارد مستعد همکاری و رفاقت می کند.
از قدیم گفته اند ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است. حالا حکایت دیپلماسی خوب ایرانی هاست که اگر چه با تاخیر راه افتاده اما راه افتاده و خیلی ها انگشت به دهان مانده اند.
اینطوری ها باید گفت که سالی که نکوست از زمستان سال قبلش که پر از رفت و آمد دیپلمات ها بود پیداست

 

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه