روزنامه کائنات
4

جامعه

۱۴۰۱ يکشنبه ۲۹ آبان - شماره 4253

رفتار آسیب شناسانه

 میلاد تقی زاده- رفتارهاي انسان بر گرفته از فرهنگ وباورهاي فردي است از اين رو رفتار افراد موحد وبا ايمان با افراد مادي متفاوت است به گونه اي كه امنيت جاني ،مالي ،اجتماعي و...در جامعه اي كه از ارزش هاي الهي وديني برخوردارند بالاتر است ودر جوامعي كه بي اعتقادي ودنيا پرستي در آن رواج دارد اين امنيت ها ضعيف تر است آسيب هاي اجتماعي با بسياري از امور ديگر مانند اقتصادي ،رفتارهاي مديريتي وسنت ها ارتباط دارد آسيب هاي اجتماعي در جوامع مختلف متفاوت است اما جوامعي كه مي خواهند توسعه يافته تلقي شوند بايد براي مبارزه با آسيب هاي اجتماعي راه حل هاي مدرن ارائه نمايند واز روش هاي قديمي پرهيز كنند .
آسیب اجتماعی حاصل رفتارهای ضد اجتماعی فردی یا جمعی می‌باشد که به صورت عمدی یا غیرعمدی صورت می‌گیرند و موجب آزار و ناراحتی افراد دیگر می‌شوند یا صدمات اجتماعی، اقتصادی، روانی و محیطی به جامعه وارد می‌کنند. رفتار ضد اجتماعی هر رفتاری را توصیف می کند که نسبت به دیگران مخل و ​​خصمانه باشد. اغلب اوقات؛ مشخصه چنین اقداماتی پرخاشگری عمدی و ارادی نسبت به افراد دیگر است.
افراد با رفتارهای ضداجتماعی به میل خود از جامعه کناره گیری می کنند و عملکرد مخالف سنت ها و هنجارهای اجتماعی دارند.
ضد اجتماعی بودن با خجالتی بودن یکسان نیست؛ افراد ضداجتماعی نمی‌خواهند با مردم به صورت دوستانه معاشرت کنند؛ اما یک فرد خجالتی اجتماع محتاط تر است زیرا از تعامل می ترسد.
آسیب شناسی اجتماعی به بررسی انواع مشکلات می‌پردازد که در سطح اجتماعی مطرح هستند و سعی می‌کنند علل مختلف آنها را از جنبه‌های مختلف فردی ، اجتماعی و غیره مورد بررسی قرار دهد.
  آسیب های اجتماعی که به تعبیر بعضی از اندیشمندان حاصل و معلول مستقیم انقلاب صنعتی هستند، در اکثر جوامع وجود دارند و تاثیرات خود را می گذارند. اما آن چه جوامع مختلف را در این مورد از هم متفاوت می سازد، نوع نگرش این جوامع به علل به وجود آورنده آسیب ها و راهکارهای اصلاح وبهبود آن است. در مورد نگرش، آن چه مهم است این که این آسیب ها چرا به وجود آمده اند؟ آیا وجود آسیب ها در جوامع امری لازم وضروری است یا می توان جامعه ای بدون آسیب داشت؟ پاسخ به این پرسش ها مستلزم شناخت نظریه های مختلف جامعه شناسی و روان شناسی است که هرکدام سعی درتبیین مسائل ،آسیب ها وبحران های اجتماعی از نظر گاه های مختلف دارند.این دید گاه ها متاثر از باورهای سیاسی و اقتصادی هر جامعه است.
آسیب های اجتماعی از چند جنبه قابل بررسی هستند :
1-     از زوایه انسان ،که هر انسان با هر دین وآئین واعتقاد وفکر ،ومذهب وگرایش ومسلک وارتباط با جناح یا حزب خاصی یا با ترحم یا با هدایت ویا با همراهی اعتقاد دارند که به گروههای آسیب پذیر یاری نمایند مثلاً  هر انسانی دوست دارد به پیر مرد یا پیرزنی کمک کند وهر انسانی دوست دارد به نابینایی کمک کند و...
2-     از زاویه اجتماعی  اگر به این آسیب های اجتماعی بموقع رسیدگی نشود افزایش جرم وجنایت را در پی دارد که مخرب انضباط اجتماعی است
3-     از جنبه سیاسی ، که اگر توجه نشود کشوررا به دامن بیگانگان سوق می دهد وبجای فرهنگ خودی فرهنگ بیگانه در کشور پیاده می شود وبه اعتقادات دینی ومذهبی جامعه لطمه وارد می نماید ، وجود آسیب های اجتماعی ، بزرگنمایی وتبلیغات دشمنان کشور را در پی دارد ضمن آنکه وجود آسیب های اجتماعی در کشور اسلامی عامل تبلیغ منفی بر ضد اسلام است لذا لازم است که آسیب های اجتماعی ریشه یابی شود واز کلی گویی در جامعه پرهیز گردد وبا ارائه راهکارها ی مدرن به جزئیات آسیب های اجتماعی توجه شود
در برخورد با آسیب های اجتماعی تقلید کورکورانه از بیگانگان جایز نیست به دلیل اینکه آسیب های اجتماعی ارتباط کاملی با سنتهای هر جامعه دارد والگو برداری از جوامع دیگر صلاح نیست

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه