روزنامه کائنات
2

سیاست

۱۴۰۱ دوشنبه ۴ مهر - شماره 4216

صدای مردم

شنبه دوم مهر، علیرضا از کاشان:
ایام مهمی در پیش روست. خوب است مردم با استعانت از حضرت رسول و امام هشتم، صبر و حوصله به خرج داده و با اتکا به شعائر دینی به بازسازی خودشان بپردازند. ما وامدار اولیاالله هستیم.
شنبه دوم مهر ، متکی از تهران:
بچه ها امروز در مدارس حاضر شدند اما این رسمش نیست که یک روز در میان تعطیل باشند. با این شلوغی ها و ترافیک کاش از هفته دیگر سال تحصیلی شروع می شد.
شنبه دوم مهر، مهدی از تهران:
لطفاً شما که روزنامه نگار هستید و مدنیت می فهمید به ما بگویید که اعتراض قانونی خود را در کجا باید بیان کنیم؟ اصلا کدام گوش شنوایی به رای و نظر و انتقاد ما گوش می دهد؟ لطفا به ما نشانی بدهید!

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه