روزنامه کائنات
1

صفحه اول

۱۴۰۱ سه شنبه ۲۹ شهريور - شماره 4214

غافلگیری به سبک ایرانی؛

آغاز جنگ جهانی سوم برای تلطیف فضا

 ما که اسکار را قبول نداریم. یعنی کن و ونیز را هم و سایر جشنواره ها را. فیلمهای مان را بفرستیم جشنواره های غربی که چه بشود؟
اصلا اگر می خواستیم فیلم انتخاب کنیم آیا «برادران لیلا »را انتخاب می کردیم یا «جنگ جهانی سوم»؟ چه شد «بدون قرار قبلی»  نشد؟مگر اول قرار نبود که ... آیا هنوز هم در «موقعیت مهدی» هستیم؟
این روزها فضای جامعه نیازمند تلطیف است. یک انتخاب دهن پرکن ، بهترین انتخاب‌ها ست.
حالا می‌توان منظره ای از یک فیلم را عکس یک روزنامه ها کرد و فضای مجازی را به دنبال آن دواند. پس سینما دوباره فعال می گردد. نه با شاخص های این ور مرزی که با شاخص های اسکار...این تاکتیک است یا استراتژی؟

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه