روزنامه کائنات
7

شهرستان

۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۳ شهريور - شماره 4211

در جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان تاکید شد:

ایجاد سامانه رصدخانه فناوری و نوآوری اصفهان

 در صد وهجدهمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان ایجاد سامانه رصدخانه فناوری و نوآوری اصفهان در قالب قرارگاه اقتصاد دانش بنیان با ظرفیت سازی و کمک دستگاه‌های مختلف و بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان صد وهجدهمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان به بررسی نحوه مشارکت بخش خصوصی و عمومی با بخش دولتی در خصوص اجرایی شدن مصوبات استانی و ملی مرتبط با احیاي زاینده رود، تالاب گاوخونی و تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزي، تدوین و بررسی شاخص‌هاي عملکردي حوزه فناوري و نوآوري استان با هدف برنامه‌ریزي، نظارت و مدیریت بهترو بررسی پیشنهادات در خصوص بهره برداري از محل سابق نمایشگاه بین‌المللی استان اختصاص یافت.
درابتدای این جلسه استاندار اصفهان در خصوص پیشنهاد ارایه شده مبنی بر ایجاد سامانه رصدخانه فناوری و نوآوری اصفهان گفت: مدیریت استان در تلاش است در قالب قرارگاه اقتصاد دانش بنیان با ظرفیت‌سازی و کمک دستگاه‌های مختلف و حمایت پولی، مالی و بانکی، آینده این استان را به شکل مطلوبی رقم بزند.  
سید رضا مرتضوی با بیان اینکه وظیفه راه‌اندازی این سامانه برعهده هیات اجرایی منطقه ویژه علم و فناوری استان است تصریح کرد: باید این سامانه را با قابلیت مناسب برای تصمیم گیری‌های آینده استان و هم‌افزایی و کمک بخش خصوصی راه‌اندازی کنیم.
وی در ادامه سخنان خود گفت:  قطعا اصفهان در آینده برای پیشرفت، مسیری جز حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان نداشته و باید به تدریج ریل توسعه استان را به این سمت سوق دهیم.
مرتضوی همچنین با اشاره به اهمیت تغییر کاربری کارخانه ریسباف و تبدیل آن به موزه گفت: پیش از این مذاکراتی برای ایجاد یک موزه درخور شهر اصفهان انجام شده اما با توجه به کاربری این مجموعه، پیشنهاد شده که این محل به کارخانه نوآوری تبدیل شود.
وی با بیان اینکه ایجاد کارخانه نوآوری یکی از اولویت‌های استان است، افزود: به دلیل اینکه ایجاد موزه‌های ویژه ظرفیتی برای جذب گردشگر است باید ما از کارخانه ریسباف در قالب موزه استفاده کنیم .که در این جلسه مقررشد شهرداری طرح اولیه ای را در مورد 75 هزار متر مربع این کارخانه و تبدیل آن به موزه برنامه ریزی کند.
در ادامه رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز محل قدیم نمایشگاه اصفهان در جوار پل شهرستان به دلیل نزدیکی به محور گردشگری شهررا فرصتی استثنایی برای اصفهان دانست و خواستار تعیین تکلیف هر چه سریعتر کاربری محل نمایشگاه قدیم اصفهان در مجاورت پل شهرستان شد.
مسعودگلشیرازی همچنین با اشاره به از دست رفتن جایگاه فرش دستباف اصفهان در حوزه صادرات خواستار تعامل کلیه نهادها برای احیای این جایگاه و اختصاص بخشی از محل نمایشگاه قدیم اصفهان برای ایجاد نمایشگاه دایمی فرش و صنایع دستی اصفهان شد.
 دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی اصفهان همچنین با اشاره به اهمیت ایجاد موزه صنعت در شهر صنعتی اصفهان، بر ایجاد همزمان کارخانه نوآوری با وجود ابراز تمایل مدیر عامل بانک ملی ایران برای سرمایه گذاری در این حوزه تاکید کرد.
گلشیرازی همچنین با اشاره بر اهمیت فراهم سازی زیرساخت‌های صادرات محصولات شرکت‌های دانش بنیان گفت: تا تیم‌های صادراتی به خوبی آموزش نبینند این مهم تحقق پیدا نخواهد کرد و می توان از بخشی از فضای نمایشگاه قبلی برای ایجاد کارخانه صادرات و محل تربیت تیم‌های صادراتی استفاده کرد.   
علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان نیز گفت: شهرداری برای محل نمایشگاه قدیم اصفهان به دو گزینه جزیره نوآوری و ایجاد فضایی جذاب برای کودکان و نوجوان در حوزه دانش بنیان رسیده است و می توان از این سرمایه موجود در راستای ایجاد اشتیاق برای فعالیت‌های دانش بنیان استفاده کرد.  بررسی مسائل و مشکلات قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع دیگری بود که در این جلسه مطرح و مصوب شد کمیته‌ای سه جانبه متشکل از اداره کل صمت، اتاق بازرگانی با محوریت معاونت اقتصادی استانداری جمع بندی پیشنهادات این حوزه را به منظور طرح در جلسه سران قوا بررسی نماید.
در ابتدای این جلسه نیزمقرر شد به منظور تأمین مالی، انجام مطالعات و سایر اقدامات و تدابیرعملی در خصوص احیای تالاب گاوخونی و حل تعارضات منافع کلیه ذینفعان در حوضه آبریز زاینده رود، موضوع به طور ویژه در دستور کار اتاق بازرگانی اصفهان قرار گیرد. همچنین شهرداری و تشکل‌های مرتبط با این حوزه با پارلمان بخش خصوصی اصفهان در این موضوع تعامل نمایند. همچنین در خصوص بهره‌برداری از محل پیشین نمایشگاه بین‌المللی اصفهان نیز مقرر گردید با محوریت استانداری و معاونت‌های اقتصادی و عمرانی، شهرداری، اتاق بازرگانی و آب منطقه‌ای تا یکماه آینده در این زمینه تصمیم گیری شود . حذف معافیت‌های واردات ماشین آلات تولیدی و تغییر نحوه ترخیص آنها نیز به عنوان یکی از چالش‌های فعالان اقتصادی عنوان و مصوب شد با محوریت استاندار پیشنهادات این حوزه برای طرح در جلسه سران سه قوا بررسی و ارایه شود.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه