روزنامه کائنات
2

سیاست

۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير - شماره 4163

یکشنبه دوازدهم تیر ، بهمن از اسفراین:

خوبه که یکفکری برای حذف لبنیات وگوشت ازسفره مردم بکنن. اینطوری که نمیشه ماه به ماه خبری از ماست و گوشتی که هر روز توی سفره ما بود نباشه. به نظرم یک سهمیه ماهانه یا سه ماهانه به مردم بدن که مردم بتونن لالقل هر چند وقت یکبار ، گوشت و لبنیات مصرف کنند. اینطوری همه بچه های ما دچار سوئ تغذیه می شوند. یا مثلا در یک جای عمومی غذایی بدهند که گوشت داشته باشد. اصلا مردم و دولت و هر کسی که دستشبه دهنش می رسد در این اماکن نذری بدهد....
یکشنبه دوازدهم تیر ، مجید ازبیرجند:
من اعتقاد دارم که به شهرها و استانهایی که همجوار مرزها هستند باید بهایبیشتری داده شود تا هم جلوی قاچاق چه از اینطرف و چه از آنطرف گرفته شود و مردم بتوانند با خیال راحت تجارت کنند. نفعش هم به جیب همه مردم می رود. جلوی رانت های کثیف هم گرفته میشود.منتهی همه حرفش را می زنند ولی پای عمل که به میان می آید، همه جا می زنند.
یکشنبه دوازدهم تیر، رحمان ازاراگ:
هوای آلوده انگار جز لاینفک زندگی ما شده است. همه هم چاره اش را میدانند اما انگار هزینه اش بالاست و کسی کاری نمی کند. جا دارد که جنبش های زیست محیطی را مردم با شبکه های اجتماعی تا قبل ازاجرای طرح صیانت وفیلتر شدن راه بیندازند تا لااقل در موقع صیانت ، هوای تنفس واقعی را حداقل داشته باشیم.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه