روزنامه کائنات
6

انرژی

۱۴۰۱ شنبه ۲۴ ارديبهشت - شماره 4127

قيمت نفت سنگين ايران کاهش يافت

  جديدترين گزارش ماهانه اوپک نشان داد که قيمت نفت سنگين ايران ماه ميلادي گذشته 5.4 درصد ارزان شده است. قيمت هر بشکه نفت سنگين ايران در آوريل به 106 دلار و 28 سنت رسيد که شش دلار و 12 سنت معادل 5.4 درصد در مقايسه با  112 دلار و 40 سنت در مارس، کاهش داشت. ميانگين قيمت نفت سنگين ايران از ابتداي سال 2022 تا به اين تاريخ، به 99 دلار و 63 سنت در مقايسه با ميانگين قيمت 60 دلار و 75 سنت در مدت مشابه سال 2021 رسيد. ارزش سبد نفتي اوپک پس از سه ماه رشد متوالي، افت چشمگيري در آوريل داشت و به 105 دلار و 64 سنت در هر بشکه رسيد که هفت دلار و 84 سنت معادل 6.9 درصد در مقايسه با مارس کاهش نشان داد و پايينترين سطح از فوريه بود. ميانگين ارزش سبد نفتي اوپک از ابتداي سال 2022 تاکنون، به 99 دلار و 90 سنت در هر بشکه در مقايسه با 60 دلار و 97 سنت در مدت مشابه سال 2021 رسيد.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه