روزنامه کائنات
1

صفحه اول

۱۴۰۰ سه شنبه ۲۱ دي - شماره 4059

فرهادی همزمان با ناکامی «قهرمان» در «گلدن گلوب» در مصاحبه با گاردین اعلام کرد؛

قهرمان نیستم، فقط یک فیلمسازم

صفحه   ۸

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه