روزنامه کائنات
4

جامعه

۱۳۹۹ چهارشنبه ۹ مهر - شماره 3754
به‌کارگیری ربات‌های ساخت ایران در آتش‌نشانی 
 فصل های سرد و سخت!کسری بودجه دستگاه‌ها نباید از کیسه محیط‌ زیست جبران شود پیشنهاد سازمان پسماند برای کاهش دفن روزانه  ۵۰۰ تن زباله تر و ۴۵۰ متر مکعب شیرابهمحیط محیطبانیهفته تهران با شعار مکتب تهران در قلب طهران
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه