روزنامه کائنات
3

اقتصاد

۱۴۰۳ چهارشنبه ۱۳ تير - شماره 4627
تامین بیش از ۱۰۰ هزار هکتار زمین نهضت ملی مسکنمردم برای خرید خودرو عجله نکننداجرای بیش از ۱۶۸ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جدیدوام مسکن کم‌بهره به اقشار پایین پرداخت می‌شودپرداخت تسهیلات بانکی ۳۶.۲ درصد افزایش یافتادوار اقتصادی بر منابع مالی بانک‌ها تاثیرگذار استکاهش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری
در دولت سیزدهم
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه