روزنامه کائنات
4

جامعه

۱۴۰۱ يکشنبه ۱۸ ارديبهشت - شماره 4123
برای توسعه و احیای شبکه آبرسانی منطقه۱۴ پایتخت انجام شد؛ عملیات جانمایی ۱۰۰۰متر لوله گذاری در فضاهای سبز پیشنهاد اختصاص شماره دو رقمی برای امداد رسانی۳۳ هزار خانواده زندانی تحت پوشش کمیته‌ امداد هستند۷ سرفصل اقدامات محیط زیستی شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱۴۷ مرکز پسماندی در تهران راه اندازی می شودتعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۱ ابلاغ شدخسارت ۲۸۷۸۵ هزار میلیارد ریالی خشکسالی به محیط زیست کشوردوباره انضباط‌بخشی معتادان متجاهر
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه