روزنامه کائنات
3

اقتصاد

۱۴۰۰ چهارشنبه ۳۰ تير - شماره 3943
 معاون رییس جمهوری: اجتماعی‌سازی مفهوم بهره‌وری در دستور کار باشداشتغال بیش از ۲۴ هزار نفر با افتتاح ۱۱ هزار میلیارد تومان طرح کشاورزیصرفه‌جویی ارزی ۲.۷ میلیون یورویی با استقرار سرورهای تلگرام در ایرانراه‌اندازی چند بورس کالا در کشور امکان‌پذیر نیستکاهش ۶۹ درصدی ترخیص برنج در سا‌ل‌جاریرشد مثبت بهره‌وری سرمایه و نیروی کار در سال ۹۹
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه