روزنامه کائنات
7

شهرستان

۱۴۰۲ شنبه ۲۰ آبان - شماره 4481
کسب رتبه نخست کشور
 توسط اوقاف مازندران
 در تثبیت مالکیت موقوفات تخصیص اعتبار چهار هزار میلیارد ریالی برای رفع مشکل برق بلده نوربهبود شبکه برق ۴۰۰ کیلوولت غرب اهواز با تعویض زنجیر مقره‌های کششی در راستای پایداری شبکه برقراه اندازی ایستگاه مخابراتی بی‌بیان و صرفه جویی ۱۵ میلیارد ریالی در منابع سازمانیبوشهر سرزمین تاریخ مقاومت کشور استهیات پزشکی ورزشی آذربایجان‌شرقی آماده
ارایه خدمات به عموم شهروندان است«زنان لرده» در بوشهر برگزار شددستگيري سارق داخل خودرو
 با ۵ فقره سرقت در» گرگان»ساختمان جدید شورای اسلامی شهر تبریز
 آماده بهره‌برداری است
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه