روزنامه کائنات
6

انرژی

۱۴۰۲ دوشنبه ۲۷ شهريور - شماره 4446
در نشست شورای اقتصاد مطرح شد؛
تقاضای افزایش سقف تولید میدان نفتی یادآوران
 تا روزانه ۱۵۲ هزار بشکهایران از سهمش در میدان آرش نمی‌گذرد
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه