روزنامه کائنات
3

اقتصاد

۱۴۰۱ يکشنبه ۲۱ اسفند - شماره 4329
 مدیرکل دفتر میوه‌های سردسیری و خشک: ۳۲۰ هزار تن سیب در سردخانه‌های کشور موجود استصدور تمام مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزهارشد ۵ درصدی صنعت در ۹ ماهه امسال
اثر ویژه دولت الکترونیکی بر کاهش فسادنرخ رشد GDP ایران در ۹ ماه سال ۱۴۰۱ به ۳.۳ درصد رسیدامسال رشد اقتصاد جهانی تا دو درصد خواهد بود۸۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در هرمزگان افتتاح شدساخت ۱۲ شهر جدید
در جذاب‌ترین منطقه
ایران و خاورمیانه
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه