روزنامه کائنات
2

سیاست

۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۱ مهر - شماره 3996
 تاکید رئیس جمهور بر ضرورت تهیه طرح جامع مدیریت تولید و مصرف انرژیمی‌توان بسیاری از مسائل را با مردم در میان گذاشتپدافند هوایی کشور آماده مقابله با هر نوع تهدیدی استمذاکره برای مذاکره فایده‌ای نداردنتایج انتخابات را نمی‌پذیریمتا رسیدن به اهداف مشروع مردم افغانستان دست از مبارزه برنمی‌داریمارتش و سپاه نمره بسیار خوبی در رزمایش مدافعان آسمان ولایت گرفتندچالش دیپلماسی با اقتصاد
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه