روزنامه کائنات
2

سیاست

۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۰ تير - شماره 4632

پزشکیان به مخبر نامه نوشت

از هرگونه عزل و نصب نیروی جدید خودداری شود

  مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب، با ارسال نامه‌ای به محمد مخبر، چند نکته مهم را به او تذکر داد.
در این نامه آمده است؛ دستور و مراقبت فرمایید که تا استقرار دولت چهاردهم موارد ذیل عنایت شود:
۱. در هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها و معاونت‌های ریاست‌جمهوری ازجمله در شرکت‌های تابعه یا وابسته به دستگاه‌های یادشده، جز انجام امور متعارف و پرداخت‌های جاری، از عقد و یا عملیاتی کردن قراردادهای جدید و یا ایجاد هرگونه تعهد به هرشکل (از جمله صدور احکام اداری و تعهدآور) و همچنین عزل و نصب افراد و هر نوع استخدام یا به کارگیری نیروی جدید به هرشکل خودداری شود. در موارد اجتناب‌ناپذیر، انجام این امور با کسب مجوز کتبی از جنابعالی بلامانع خواهد بود.
۲.مصوبات هیأت وزیران سیزدهم که دارای بار و آثار مالی بوده و تا‌کنون ابلاغ نشده، پس از هماهنگی با اینجانب ابلاغ شود.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه