روزنامه کائنات
1

صفحه اول

۱۴۰۲ سه شنبه ۲۱ شهريور - شماره 4443

محمد علی بصیری در گفت و گو با کائنات ایران در مسائل قفقاز می تواند

نقش تعیین کننده ای داشته باشد

  کارشناس و تحلیلگر سیاست خارجی گفت: هر چند آذربایجان بدون توجه به تامین منافع همه کشورها از جمله ایران کوشش می کند به نفع خود عمل کند اما از طریق مذاکره و مجاب کردن چهار کشور و دخالت دادن سازمان ملل می توان بهترین راهکار برای جلوگیری از جنگ و کاهش تنش در منطقه را دنبال کرد.
محمد علی بصیری کارشناس و تحلیلگر سیاست خارجی و مسائل منطقه در گفت و گو با کائنات در خصوص نقش سازنده ایران در کاهش تنش ها بین آذربایجان و ارمنستان و تامین منافع ملی ایران نیز گفت: بی تردید کمترین درگیری بین آذربایجان و ارمنستان به نفع منطقه نیست، حتی اگر درگیری مجدد بین ارمنستان و آذربایجان بروز کند و این درگیری آثار خسارت مادی و معنوی به صورت مستقیم بر روی ایران نداشته باشد اما باز هم نمی توان آثار غیر مستقیم آن را بی اهمیت خواند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: یعنی اصل درگیری به ضرر هر سه کشور است اعم از آذربایجان، ارمنستان و ایران، به این معنا که اگر ایران مجبور به دخالت شود برنامه یا طرحی باید باشد که پای ایران را به منازعه باز نکند چرا که در شرایط فعلی که تحت فشار تحریم اقتصادی و معضلاتی از این دست هستیم ایران نباید ناخواسته وارد جنگ و درگیری شود.
محمد علی بصیری معتقد است: بی تردید ایران نمی تواند در شرایط کنونی هزینه های یک جنگ ناخواسته را بپردازد چرا که در شرایط تورمی امروز هزینه های بسیار سنگینی به کشور تحمیل می شود، ضمن اینکه درگیری در منطقه و حضور ایران در درگیری هزینه های معنوی بسیاری برای کشور ایجاد می کند.
کارشناس و تحلیلگر سیاست خارجی معتقد است: بروز جنگ چه با دخالت یا بدون دخالت ایران به نفع منطقه و ایران نیست بنابراین بهترین راه توسل به بحث دموکراسی و مذاکره است ایران با نفوذی که روی ارمنستان و آذربایجان دارد و با رایزنی و وساطتی که می تواند با روس ها در این حوزه داشته باشد می تواند نقش قابل تاملی در این حوزه ایفا کند.
محمد علی بصیری خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه روسیه در مسائل قفقاز نقش تعیین کننده و  تاثیرگذاری دارد و اینکه ترکیه نیز خود را به یک طرف دعوا تبدیل کرده و از آذربایجان حمایت می کند ایران باید با کمک روسیه تلاش کند تا در این بین به بازیگرانی تبدیل شوند که دنبال موازنه در منطقه هستند و با بی طرفی مثبتی که به نفع آرامش منطقه درپیش می گیرند به دنبال جلب اعتماد طرفین باشند.
وی خاطر نشان کرد: هر چند آذربایجان بدون توجه به تامین منافع همه کشورها از جمله ایران کوشش می کند به نفع خود عمل کند اما از طریق مذاکره و مجاب کردن چهار کشور و دخالت دادن سازمان ملل می توان بهترین راهکار برای جلوگیری از جنگ و کاهش تنش در منطقه را دنبال کرد به طوری که طرفین با مذاکره به آرامش و با ارائه راهکارهای درست به حداقل هزینه برسند.
محمد علی بصیری خاطر نشان کرد: واقعیت این است که دیپلماسی می کوشد تا با کم هزینه ترین راه بهترین راهکار را ارائه دهد، بنابراین دولتمردان و مسوولین ایرانی باید با چنین دیدگاه و اراده ای به دنبال ایجاد آرامش در منطقه باشند و از دخالت های تنش زا در این حوزه همچنان که سابق بر این پرهیز کرده اند دوری کنند، راهکاری که به نفع تامین امنیت  قفقاز و تامین منافع و امنیت ایران است تا با  با کمترین هزینه از این بحران عبور کنیم.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه