روزنامه کائنات
6

انرژی

۱۴۰۱ سه شنبه ۱۶ اسفند - شماره 4327

بهبود وضعیت حجم آب موجود در سدهای مهم کشور

 حجم موجودی آب سدهای کشور با رشد ۵ درصدی همراه شده است، اما همچنان ۴۰ سد مهم برای مصارف شرب و کشاورزی از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۱۴۰۱) تا ۱۲ اسفندماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ تا ۷۵ درصد کاهش را ثبت کردند.
گرچه وضعیت بارشی کمی بهتر شده است، اما همچنان اثر این بارش‌ها در وضعیت ذخایر برخی سدها نمایان نشده به‌طوری که ۴۰ سد مهم تأمین کنند آب شرب و کشاورزی از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۲ اسفندماه هر کدام با کاهش از ۲۵ تا ۷۵ درصد روبه‌رو شده‌اند.
بر اساس تازه‌ترین گزارش دفتر اطلاعات و داده‌های آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، سد رودبال داراب در استان فارس با داشتن ۱۰ میلیون مترمکعب موجودی آب از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۲ اسفندماه با کاهش ۷۴ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال مواجه شده و درصد پرشدگی این سد ۱۳ درصد است.
بر پایه این گزارش، سد شهید رجایی مازندران ۳۷ میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۶۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد و میزان پرشدگی آن ۲۳ درصد است.
چاه نیمه‌های سیستان و بلوچستان از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۲ اسفندماه ۱۲۲ میلیون مترمکعب موجودی آب دارند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵۸ درصد کاهش دارد. میزان پرشدگی چاه نیمه‌ها به ۸ درصد کاهش یافت.
سد شمیل و نیان در استان هرمزگان با ۳۷ میلیون مترمکعب موجودی آب با کاهش ۵۶ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال روبه‌رو شده و درصد پرشدگی این سد با کاهش یک درصدی به ۳۸ درصد رسید.
در مدت یاد شده، سد تهم زنجان موجودی ۱۲ میلیون مترمکعب آب را ثبت کرد که در مقایسه با زمان مشابه در سال آبی گذشته ۵۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. میزان پرشدگی این سد نیز ۱۵ درصد است.
همچنین در این مدت، سد ساوه در استان مرکزی با ۵۱ میلیون مترمکعب حجم مخزن ۵۴ درصد کاهش نسبت به پارسال دارد و درصد پرشدگی آن نیز ۱۸ درصد است.
موجودی آب در سد سفیدرود گیلان به رقم ۲۰۰ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۹ درصد کاهش داشته و میزان پرشدگی در حال حاضر این سد هم با یک درصد رشد به ۱۹ درصد رسید.
سد دوستی خراسان رضوی هم ۱۸۰ میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۸ درصد کاهش دارد و درصد پرشدگی آن ۱۵ درصد است.
سد شهر بیجار گیلان نیز ۵۵ میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۷ درصد کاهش‌یافته که درصد پرشدگی این سد هم با ۳ درصد افزایش به ۵۳ درصد رسیده است.
در این مدت، سد نسا کرمان هم با داشتن ۷۱ میلیون مترمکعب موجودی آب کاهش ۴۶ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال دارد. میزان پرشدگی آن هم ۴۲ درصد است.
موجودی آب در مخزن سد تنگوئیه سیرجان کرمان در حالی به رقم هشت میلیون مترمکعب رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۵ درصد کاهش دارد. درصد پرشدگی فعلی این سد هم ۲۱ درصد است.
سد نهرین در خراسان جنوبی از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۲ اسفندماه یک میلیون مترمکعب حجم موجود آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۵ درصد کاهش‌یافته است. درصد پرشدگی فعلی این سد ۲۲ درصد است.
سد طرق در خراسان رضوی از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۲ اسفندماه هفت میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۲ درصد کاهش نشان می‌دهد و درصد پرشدگی آن نیز ۲۱ درصد است.
سد ۱۵ خرداد در حوضه آبریز قم رود فقط ۴۸ میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۲ درصد کاهش‌یافته است. میزان پرشدگی فعلی این سد نیز ۲۵ درصد است.
سد سرنی در استان هرمزگان با داشتن ۲۴ میلیون مترمکعب موجودی آب نسبت به سال آبی پارسال ۴۱ درصد کاهش دارد و درصد پرشدگی فعلی آن هم با کاهش ۲ درصدی ۴۰ درصد است.
سد اکباتان، آبشینه در استان همدان ۲ میلیون مترمکعب آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال با کاهش ۳۸ درصدی همراه شده و میزان پرشدگی فعلی آن نیز ۵ درصد است.
سد استقلال در استان هرمزگان هم در مدت یاد شده با داشتن ۱۴۸ میلیون مترمکعب موجود آب نسبت به پارسال ۳۷ درصد کاهش را نشان‌می‌دهد. درصد پرشدگی فعلی این سد هم ۶۲ درصد است.
سد شیرین دره در استان خراسان شمالی هم ۲۴ میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش ۳۶ درصدی را نشان‌می‌دهد.
سد خیرآباد در سیستان و بلوچستان هم از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۲ اسفندماه ۱۴ میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۱ درصد کاهش نشان‌می‌دهد. درصد پرشدگی آن نیز ۵۲ درصد است.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه