روزنامه کائنات
2

سیاست

۱۴۰۱ چهارشنبه ۲ آذر - شماره 4256

لطفا تخمه را ارزان کنید

الان که تب فوتبال بالا گرفته، تخمه گران شده و نمیشود که آدم پای تلویزیون بنشیند وتخمه نشکند. یعنی تخمه شکستن یک فلسفه ای دارد و فلسفه آن این است که آدم دهنش به حرف مفت وفحش و فضیحت باز نشود. فکرش را بکن که این تخمه باعث می شود که دایم دهانت بجنبد و هیچی نگویی و با ولع سیراب ناشدنی همانطور تا آخر بازی بروی و نفهمی که تخمه چه اثر اخلاقی مناسبی روی توگذاشته است.
گاهی اوقات گاهی چیزها با آدم کاری می کند که آدم نمی فهمد چطوری متحول شده است. پس لطفا تخمه را ارزان کنید تا همینطور ما دچار تحول اخلاقی بشویم

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه