روزنامه کائنات
2

سیاست

۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر - شماره 4218

پنجشنبه ۷مهر ، سلیم از زابل:

احترام به نژاد و اقلیت و مذهب از ابتدایی ترین خواست‌های مردم است و امیدواریم مسئولین در این خصوص استثنا قائل نشوند و عدالت جغرافیایی را به اجرا برسانند.
پنجشنبه ۷مهر ، مرتضی از مشهد:
ما نهایت مهمانداری را از زائران امام رضا داشتیم. اما چیزی که مهم است این است که مشهد یک شهر مذهبی است و فرهنگ پذیری اش از زوار اندک است و باید زوار به این موضوع توجه داشته باشند و موضوع توریسم مذهبی را با توریسم سیاحتی مرزبندی کنند.
پنجشنبه ۷مهر ، جواد از تهران: به نظرتان من شنبه بروم دانشگاه یا نه؟ خدا کند این دفعه شرایط آموزشی مهیا باشد و سال تحصیلی جدید را در نهایت آرامش شروع کنیم. مملکت به دانش احتیاج دارد و نه آشوب و بلوا.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه