روزنامه کائنات
1

صفحه اول

۱۴۰۱ چهارشنبه ۳۰ شهريور - شماره 4215

رسانه های ما

 مهدی رسول زاده-این روزها رسانه ها می توانند در جهت اطلاع رسانی و شفافیت و تلطیف فضای حاکم نقش موثری داشته باشند و باعث تقویت همدلی و وفاق بین مردم باشند. پدیده جهانی شدن و گسسته شدن مرزها بر اهمیت و ضرورت شناخت کارکردهای وسایل ارتباط جمعی و مخاطبان آن می‌افزاید. نظریه‌ها در هر علمی اساس شناخت عناصر و روابط حاکم بر آن علم می‌باشد و به گونه‌ای اجتناب ناپذیر شناخت آنها بر هر طالب علمی در آن زمینه واجب می‌نماید.بدون شناخت دقیق و درست از اجزا و عناصر شکل دهنده هر علم نمی‌توان در مورد آن به ارزیابی و پیش بینی پرداخت و جهت آن را در راستای تبیین پدیده‌ها تشخیص داد.
علم ارتباطات نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نمی‌تواند باشد. با توجه به پیچیدگی‌های بالای علوم اجتماعی و به ویژه دانش ارتباطات که ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، فناوری و غیره را جملگی دربرمی گیرد تعداد نظرات در آن زیاد و تنوع دیدگاه‌ها فراوان است. از سوی دیگر فعالیت ارتباطی بشر که از آغاز زیست جمعی و اجتماعی با او همراه بود دچار تحولات فراوانی شده و در هر عصری به نوعی خاص جلوه گر شده است.
آگاهی و مشارکت شهروندان در بهبود اداره امور عمومی و ارتقای کیفیت تصمیم ها و سیاست های دولت نقش شایان توجهی دارد. آگاهی سیاسی شهروندان, عبارت اند از: آگاهی سیاسی مجازی, توانمندی سیاسی شهروندان, دانش استفاده از شبکه های مجازی, آشنایی با ابزارهای سیاسی, آگاهی شهروندان از حضور سیاسی در شبکه های مجازی, فعالیت های مجازی شهروندان در احزاب و تبادل نظر در شبکه های اجتماعی مجازی. همچنین آگاهی سیاسی/ محلی شهروندان عبارت اند از: آگاهی شهروندان از اولویت های محلی, آگاهی شهروندان از هزینه های محلی, آگاهی شهروندان از مشکلات محلی, آگاهی از سرمایه گذاری های محلی و. . . که در قالب مقوله محوری مشارکت مجازی شهروندان پدیدار شده است. همچنین مشارکت سیاسی شهروندان شامل مشارکت بودجه ای شهروندان و مشارکت سیاسی/ مجازی شهروندان است.
با توجه به ضرورت تعاملات اجتماعی شهروندان در فضای مجازی, باید به منظور تقویت تعامل میان شهروندان, راه اندازی شبکه های اجتماعی بومی در کشور در دستور کار قرار گیرد و از سوی دست اندرکاران و سازمان های مربوطه حمایت شود.
رسانه‌ها در شرایط کنونی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای پیشرفت بشری و یکی از با ارزش‌ترین وسایل آگاهی رسانی همگانی و عمومی هستند که پیوسته و با سرعت، به دلیل جایگاه و اهمیت کلیدی و طبق نیازمندی متقاضیان در حال گسترش و فراگیری‌اند.
در اهمیت رسانه‌ها این نکته کفایت می‌کند که در پرتو آگاهی‌دهی آنها، موانع جغرافیایی و تا حدودی سیاسی و فرهنگی از میان برداشته شده (دهکده جهانی) و میلیاردها نفر به وسیله رسانه‌ها با هم مرتبط شده‌اند و بسیار ساده می‌توانند اطلاعاتی را که نیازدارند به دست آورند.
علاوه بر توجه به كاركردهای مثبت و سازنده رسانه ها در توسعه سیاسی جوامع، باید با تدوین راهبردها و سیاستگذاری مناسب، به منظور تقویت مبادلات فرهنگ اسلامی ـ بومی، در تقویت و رشد رفتار انتخاباتی شهروندان نیز گام برداشت و توسعه سیاسی در رفتار انتخاباتی را به نسل های آینده منتقل كرد.رسانه ها و مطبوعات باید با ترسیم مسیری هموار برای تصمیم گیری مردم و ایجاد زمینه ای پرنشاط برای ورود مردم در انتخابات تلاش كنند.

 

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه