روزنامه کائنات
2

سیاست

۱۴۰۱ يکشنبه ۲۷ شهريور - شماره 4212

صدای مردم

پنجشنبه ۲۴شهریور ، هادی از تهران:
به نظرم این موضوع خانم مهسا امینی یک تلنگری است برای بازبینی برخی از تصمیمات چه در طرح و چه در عمل. وقتی پای جان شهروندان یک کشور به میان می آید، بهتر از به دور از سیاسی بازی به منافع عمومی اندیشیده شود.
پنجشنبه ۲۴ شهریور، امیدی از تهران:
فکر می کنم با پیوستن به شانگهای موضوع عبور از دلار و تعاملات با کشورهای منطقه و آسیا برد خوبی برای ایران باشد. منتهی باید جنبید و بازارها را از دست نداد. تفاهمنامه و یادداشت و قرارداد فقط روی کاغذ نماند.
پنجشنبه ۲۴شهریور، حمید از مشهد:
سال تحصیلی دانشگاهها از این هفته شروع می شود اما در هفته اول مهر با وجود دو تعطیلی و بین التعطیلی یک هفته تعطیلیم. کاش سال تحصیلی را بعد از تعطیلی ها برگزار می کردند.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه