روزنامه کائنات
2

سیاست

۱۴۰۱ سه شنبه ۲۲ شهريور - شماره 4210

گروسی و ملکه

این گروسی که معلوم نیست سر پیاز است یا ته پیاز، انگار ماموریت جدید دارد که مسائل هسته ای ایران را به لوث وجود خودش آلوده کند و نگذارد که برجام سر بگیرد. اینجور رفتارها از لحاظ روانشناسی نمی دانم به کدام آدم عاقل و بالغی نزدیک است اما می دانم که تاریخ بدجوری از آدمهایی که موش می دوانند و بهانه های واهی می آفرینند تعریف خواهد کرد.
یکی نیست به او بگوید ملکه انگلیس با آن فیس و افاده اش افتاد و ریغ رحمت را سر کشید، تو هم مواظب خودت باشد. مواظب باش که رسانه هایی که الان توی بوق و کرنایت می کنند، فردای بعد از مرگ، کامنت دون خبر مرگت را نبندند. از ما گفتن بود...

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه