روزنامه کائنات
1

صفحه اول

۱۴۰۱ چهارشنبه ۱ تير - شماره 4154

تخلیه یکی از بیمارستان‌های پایتخت

متروپل دیگر تکرار نمی شود!

 سی ام دی ۹۵، پلاسکو بر سر تهران و آتش‌نشانان ریخت. حادثه‌ای که جزئی از تاریخ پایتخت و مردم ایران شد. ۱۰ تیر ۹۹ با انفجار کلینیک سینا و جان باختن شماری از بیماران، پزشکان و پرستاران مسئله سازه‌های ناایمن داغ شد.
دوم خرداد ۱۴۰۱، ساختمان متروپل بر سر شهروندان آبادانی فروریخت. حادثه‌ای که برای چندمین بار تلنگری برای مردم و مسئولان بود تا شاید این بار به ایمنی سازه‌ها توجه کنند، تا جایی که دادستان تهران به ماجرای سازه‌های ناایمن ورود کرد. علی صالحی، دادستان تهران دو هفته پس از حادثه متروپل از اخطار برای پلمب و تعطیلی ناایمن‌ترین بیمارستان کشور و یکی دیگر از ساختمان‌های دانشگاه علوم پزشکی در تهران خبر داد.
صالحی گفت: درباره بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها مقرر شده است تا کمیته‌ای برای شناسایی و ارتقای ایمنی هر سه دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی تشکیل شود. فهرست و مشخصات تمام ساختمان‌ها اعم از اداری، دانشگاهی، بیمارستان ها، درمانگاه‌ها و … در چهار سطح بحرانی، پرخطر، کم خطر و ایمن تهیه و به سازمان‌های نظام مهندسی و آتش نشانی ارائه شوند.
با اعلام دادستان هر ساختمانی که امکان اصلاح وضعیت و ارتقای ایمنی ساختمانی را نداشته باشد؛ اعضای کمیته نظر خود مبنی بر پلمب و تعطیلی ساختمان را به سازمان آتش نشانی و سازمان نظام مهندسی اعلام می‌کنند تا با درخواست آن دو مرجع، دستور پلمب و تعطیلی ساختمان صادر شود.
حالا نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شده که رئیس علوم پزشکی ایران دستور تخلیه بیمارستان حضرت رسول اکرم را تا پایان تیر صادره کرده است.
عبدالرضا پازوکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: با توجه به مطرح شدن بحث نا ایمن بودن بیمارستان‌های کشور، یکی از بیمارستان‌های ناایمن تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان حضرت رسول است. این مرکز درمانی دارای چهار ساختمان مجزا است که دو ساختمان بیمارستان حضرت رسول از ایمنی کمتری برخوردار هستند. با توجه به ضرورت ایمن سازی ساختمان‌ها و مراکز درمانی دستور تخلیه بیمارستان صادر شد تا شاهد حوادثی، چون متروپل آبادان نباشیم. به گفته وی به طور قطعی دانشگاه به دنبال ایمن سازی ساختمان‌های فرسوده و ناایمن است و برای بیمارستان‌های دیگر برنامه‌های مختلفی دارد. او گفت: کمیته راهبری را برای طرح‌های عمرانی در این خصوص راه اندازی کرده ایم. از آبان سال گذشته به فکر ایمن سازی ساختمان‌های فرسوده مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده ایم و امیدوارم زمینه اصلاح ساختار فرسوده را فراهم کنیم. او گفت: با توجه به ضرورت ایمن سازی ساختمان‌ها و به خصوص مراکز درمانی، دستور‌های لازم برای ایمنی سازی این بیمارستان را ابلاغ کرده ایم.
به گفته وی دو ساختمان بیمارستان حضرت رسول سازه ایمن ندارند؛ یکی از ساختمان‌ها اداری و دانشکده سلامت روان بوده و یک ساختمان دارای بخش درمانی است و برای انتقال بخش درمانی برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است.
پازوکی گفت: به نظر می‌رسد نیاز باشد تا مراکز دیگر برای انتقال بیماران و تامین تخت بیمارستانی به ما کمک کنند و برنامه ریزی‌های لازم در دانشگاه انجام شده است که جزئیات آن به زودی اعلام خواهد شد.
او گفت: دادستانی به صورت کلی در زمینه ایمن سازی ساختمان‌های فرسوده ورود پیدا کرده است. در ساختمان‌های درمانی ناایمن ما حادثه انفجار ساختمان سینا اطهر را داشتیم. دانشگاه علوم پزشکی ایران از همکاری و ورود دادستانی و دستگاه‌ها برای ایمن سازی بیمارستان‌های فرسوده استقبال می‌کند.
پازوکی گفت: ما برای بیمارستان‌های مختلف کمیته راهبری طرح‌های عمرانی را راه اندازی کرده ایم تا بتوانیم زمینه اصلاح ساختار فیزیکی بیمارستان‌های فرسوده را فراهم کنیم و از آبان سال گذشته اقدامات برای شناسایی و اصلاح بیمارستان‌های فرسوده آغاز شده اند و با وقوع حادثه متروپل عزم ما برای رسیدگی به وضعیت بیمارستان‌های فرسوده جدی‌تر شده است.
بر اساس اعلام آتش نشانی ١٢٩ ساختمان نا ایمن در تهران داریم که برخی از این ساختمان‌ها بیمارستان‌های فرسوده هستند و برای آن که متروپل‌های سلامت به وقوع نپیوندند، نیاز به شناسایی و بازسازی مراکز درمانی و بیمارستان‌های نا ایمن است.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه