روزنامه کائنات
3

اقتصاد

۱۴۰۱ دوشنبه ۳۰ خرداد - شماره 4152

سکه‌های گلدکوئست به خزانه یک بانک رفت

 آنطور که رئیس سازمان اموال تملیکی می‌گوید سکه‌های گلدکوئستی که در اختیار این سازمان قرار دارد، هنوز تعیین تکلیف نشده و حدود دو ماه پیش به خزانه یک بانک منتقل شده است.  ماجرا از زمانی شروع شد که در اواخر سال گذشته معاون دادستان تهران در  بازدیدی از انبارهای سازمان اموال تملیکی تاکید کرد که تکلیف ۸۰ میلیارد تومان سکه گلدکوئستی که حدود ۱۵ سال است در این انبارها مانده مشخص شود.
به گفته وی، قوه قضائیه و دادستان کل کشور پیگیر موضوع سکه‌های گلدکوئست هستند اما هنوز رای قطعی برای آن صادر نشده است. علت موضوع به این بر می‌گردد که مالک این سکه‌ها در داخل ایران نیست و باید شناسایی شده و در کشور حضور پیدا کند. رئیس سازمان اموال تملیکی یادآور شد که کل سکه‌هایی که داخل خزانه سازمان اموال تملیکی بوده به خزانه یکی از بانک‌ها منتقل شده است. البته او تاکید کرد که این موضوع ربطی به قضیه اخیر بانک ملی ندارد و حدود دو ماه پیش این سکه‌ها به خزانه یک بانک منتقل شده است.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه