روزنامه کائنات
2

سیاست

۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۴ دي - شماره 3825
نیروهای مسلح هر زمان که لازم باشد، آماده دفاع و پاسخگویی هستندمسائل کلان و راهبردی باید به دور از تنش برنامه‌ریزی شودتاکید سران قوا بر کاهش وابستگی بودجه به نفت و حمایت از معیشت مردمعده ای در داخل ظلم ترامپ بر مردم را نادیده انگاری می‌کردنددشمنان جز زبان قدرت، زبان دیگری نمی فهمندنحوه هزینه کرد مابه التفاوت ارز در کمیسیون تلفیق بررسی می شودآمریکایی‌ها از مکتب شهید سلیمانی شکستی راهبردی خوردند
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه