روزنامه کائنات
6

انرژی

۱۳۹۹ چهارشنبه ۹ مهر - شماره 3754
افزایش ظرفیت تولید برق از نیروگاه‌های برق آبی در تهران۶٠٠ هزار میلیاردریال برای طرح‌های پویش الف ب ایراننفتکش‌های ملی خط تحریم صادرات نفت را در هم شکستندصدور قبض رایگان برق برای مشترکان کم مصرف از آبان ماهحواله‌ نفتی و ارزی در اختیار سرمایه‌گذاران نیروگاهی قرار می‌گیردتحریم‌ تاثیری بر پایداری صنعت انتقال نفت ایران نداشته است
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه