روزنامه کائنات
6

انرژی

۱۳۹۹ دوشنبه ۴ اسفند - شماره 3851
 رئیس دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شدآمادگی مدیریت سیلاب در مناطق دارای سدلغو تحریم نفتی ایران به معنای قابلیت فروش و امکان حمل‌ونقل استدرآمدهای نفتی کشور به سالانه ۱۲۰ میلیارد رسیده است
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه