روزنامه کائنات
6

انرژی

۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۴ دي - شماره 3825
 افزایش ۳۰ درصدی تحویل کود اوره ازسوی پتروشیمی‌هاچند درصد سوخت نیروگاه‌ها با مازوت تأمین می‌شود؟مصرف سالانه نفت هند کاهش یافتخوراک پتروشیمی‌ها به روزانه ۲.۲ میلیون بشکه معادل نفت می‌رسد
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه