روزنامه کائنات
1

صفحه اول

۱۳۹۹ چهارشنبه ۳۰ مهر - شماره 3768

کرونا در اوج

 آرزو مدنی- «۵۰۳۹ ابتلا و ۳۲۲ فوتی جدید در کشور.» این جدیدترین آمار کرونا در کشور بود. آماری که باز هم رکوردشکنی داشت و متاسفانه به نگرانی مان دامن زد...

4

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه