روزنامه کائنات
5

گزارش

۱۳۹۹ سه شنبه ۲۲ مهر - شماره 3763

آیا فروش سهام عدالت به صرفه است؟

 ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در مرداد ماه تا نزدیک قله 21 میلیون تومان پیش رفت که در آن زمان بسیاری از سهامداران درخواست فروش سهام خود را ثبت کردند. در واقع وقتی که سهامداران در میانه مرداد ماه درخواست فروش 60 درصد از سهامشان را ثبت کردند انتظار داشتند 12.6 میلیون تومان برایشان واریز شود، اما سهامی که درخواست فروش آن برای دریافت حدود 12 میلیون تومان ثبت شده بود اگر الان فروخته شود در بیشترین رقم 9 میلیون تومان واریز خواهد شد. اگر این 9 میلیون تومان به صورت یک جا یا در چند نوبت به صورت عمده واریز می‌شد فروش سهام منطقی به نظر می‌رسد، اما واریزی‌ها همچنان خرد است، در هفته گذشته نیز برخی از کارگزاری‌ها واریز پول سهام عدالت را از سر گرفتند نیز مبلغ آن کمتر از 100 هزار تومان بود. در حالی واریزی‌های خرد ادامه دارد که قرار بود این نوع پرداخت برداشته شود و سهامداران پول سهامشان را در رقم‌های عمده دریافت کنند. از آنجایی که ارزش سهام عدالت به عملکرد بازار سرمایه بستگی دارد و پیش‌بینی کارشناسان نسبت به آینده بورس مثبت است، می‌شود اینطور در نظر گرفت که ارزش سهام عدالت کمتر از این نشود و رشد کند.کاهش ارزش سهام عدالت نسبت به زمان ثبت درخواست، واریزی‌های خرد و پیش‌بینی مثبت نسبت به آینده بورس و سهام عدالت این سیگنال را می‌دهد که درخواست‌های فروشی که در روزهای اوج قیمت سهام عدالت ثبت شده حذف شوند.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه