روزنامه کائنات
6

انرژی

۱۴۰۲ چهارشنبه ۲۷ ارديبهشت - شماره 4361
دبیر شورای اطلاع رسانی دولت:  ناترازی برق میراث دولت قبل استحقابه ایران از هیرمند را تا وصول پیگیری خواهیم کردپیگیری پیشنهاد ایجاد کنسرسیوم انرژی شرکت‌های ایرانی و روسلزوم بازنگری و بکارگیری روش‌های گذشته مدیریت انرژیتقویت دیپلماسی انرژی
راهی برای خنثی سازی تحریم‌هاستبیش از ۵۰ درصد از بار مصرفی شبکه برق امسال
کنترل‌پذیر می‌شود
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه