روزنامه کائنات
8

صفحه آخر

۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۶ آذر - شماره 4266
اکران ناگهانی «حرف آخر» بدون اطلاع کارگردان
حدود ۴۰ نفر از سینما و بیش از ۱۰۰ نفر از حوزه‌های مختلف هنر در بازداشت هستندتعطیلی بزرگ‌ترین کتاب‌فروشی خاورمیانه‌ای در اروپامنتقدان آمریکا از جف بریجز تجلیل می‌کنندپوستر جان ویک ۴ منتشر شدآغاز بازبینی نمایش‌های متقاضی تئاتر فجر از ۱۵ آذر ماه
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه